Sunday, 9 January 2011

Menulis Karangan Bahasa Melayu STPM Kertas 2

Panduan Menulis Karangan
1. Untuk menghasilkan karangan di peringkat STPM calon perlu memilih satu daripada 4 tajuk karangan yang diberikan.
2. Calon dinasihatkan supaya memperuntukkan nsatu jam setengah untuk menulis karangan.
3. Panjang karangan adalah antara 650-700 patah perkataan.
4. Bilangan isi karangan sekurang-kurangnya 5 isi, minimum. Boleh menulis lebih daripada 5 isi tetapi karangan itu hendaklah tidak melebihi bilangan perkataan yang diminta dalam soalan. Jika tidak, markah tidak akan diberikan kepada karangan yang melebihi had yang diminta.
5. Pastikan karangan anda melebihi 650 patah perkataan untuk mengelakkan penolakan markah jika karangan tidak mencapai 650 patah perkataan.

Karangan Berformat.
1. Sebelum menulis karangan calon perlu memahami kehendak soalan terlebih dahulu. Pastikan karangan yang hendak ditulis itu berformat atau tidak. Antara karangan yang tergolong sevagai karangan berformat ialah ceramah, memorandum, dan  laporan. Karangan yang tidak berformat termasuklah karangan jenis pendapat, perbincangan, penjelasan terhadap sesuatu isu dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment