Tuesday, 11 January 2011

Morfologi-: Kata tunggal

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata Bahasa Melayu.
1.1  Bentuk kata
Terdapat 4 bentuk kata dalam bahasa Melayu iaitu;
1.1.1    kata tunggal
1.1.2    kata terbitan
1.1.3    kata majmuk
1.1.4    kata ganda.
1.1.1 Kata tunggal
Kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau mengalami proses pembentukan kata seperti pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan.  Kata tunggal ini boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, , empat suku kata, lima suku kata dan enam suku kata. Berikut merupakan contoh-contoh kata tunggal bahas Melayu.
Tin, sen, gred, draf, ela, emas, lampu, tempua, mentua, ilahi, ikhtiar, belimbing, terumbu, umpama, bijaksana, kelemumur, sentimeter, singgahsana, nasional, mesyuarat dan sebagainya.
Kata akronim juga tergolong dalam kata tunggal. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata awal atau digabungkan mengikut sesedap sebutan. Contoh akronim ialah;
ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia,  Bernama _ Berita Nasional Malaysia, Kugiran –kumpulan gitar rancak, purata- pukul rata, cerpan- cerita pendek dan sebagainya.

Kesimpulannya, kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan, tidak digandakan dan tidak pula terlibat dengan proses pemajmukan.

Pada post yang akan datang saya cuba bincangkan pula kata terbitan dalam bahasa Melayu.

2 comments: